Förutom Skogsstyrelsen och LRF Sydost samlades Arbetsförmedlingen, Leader Linné och Ingelstadsgymnasiet till ett möte i LRF Sydosts lokaler under torsdagen. Helene Lantz, LRF Sydost, presenterade förstudien ”Integration på landsbygden” som hon var projektledare för åt Mönsterås och fyra andra kommuner i Kalmar län under 2016.
- Det är bara när vi samverkar som det blir tydlig vilka resurser och möjligheter som olika organisationer sitter på. Det blev tydligt när Mönsterås kommun förstod hur många företagare och arbetstillfällen som fanns på landsbygden, säger Helene Lantz.

Mötesdeltagarna fick under mötet inspiration till att kunna genomföra något liknande projekt i Växjö kommun. Birgitta Warodell, initiativtagare till samverkansgruppen, var positivt efter mötet.
- Bara att vi etablerat gruppen och börjat prata samverkan mellan myndigheter och organisationer är ett stort steg, det är då det börjar hända saker. Nu kan vi etablera ett nätverk för de gröna näringarna och börja med matchningsträffar där nyanlända kan matchas med lantbruksföretag som kan ta emot praktikanter, säger Birgitta Warodell.

Birgitta Warodell

Behovet av arbetskraft i de gröna näringarna är stor inom framförallt trädgård och skog. Lars-Ove Johansson, ordförande i LRF Sydost, menar att nysvenskar kan vara en resurs för företagen.

- Detta är inte någon av våra högst prioriterade frågor men vi vill bidra med kontakter och visa möjligheterna i de gröna näringarna.