– Vi önskar att fler får upptäcka, förstå och uppskatta skogens oändliga möjligheter. Det här initiativet är på många sätt ett folkbildningsinitiativ – vi vill medvetandegöra och stärka den i
grunden positiva attityden ytterligare och dela kunskaperna om och engagemanget för skogen, säger Lars Idermark, styrelseordförande för Svenska Skogen, samt VD och
koncernchef för Södra.

Undersökningar visar att kunskaperna om den svenska skogen hos allmänheten är låg. Man tänker ytterst lite, om än alls på den svenska skogen. Detta är en effekt av att vi bor allt
längre ifrån den och skogen och dess möjligheter har hamnat i skymundan.
– Det har under en lång tid funnits en längtan i skogsnäringen att med stolthet få berätta
vilken fantastisk nytta skogen gör för Sverige. Nu har hela skogsnäringen samlats för att med en enad röst påbörja en långsiktig dialog om skogen, dess stora möjligheter och inte minst framtida innovationer, säger Lars Idermark.

Den första informationskampanjen från Svenska Skogen sker under veckorna 13–15 och går under temat ”Det finns något större”.
– Med den första kampanjen ”Det finns något större” börjar vi prata om skogens omfattande
storlek och det faktum att Sverige till 70% är täckt av skog. Vi pratar om att våra skogar ger stora möjligheter idag och i framtiden. Detta är en ren och skär kärleksförklaring till den
Svenska Skogen, säger Åsa Bihl, programchef och en av talespersonerna för Svenska Skogen.

Kampanjer kommer att synas brett i hela landet genom annonser i dagspress, i digitala media, utomhusannonsering samt i branschpress. Se delar av kampanjen och läs mer om
initiativet Svenska Skogen på svenskaskogen.nu