Vad vi äter har stor betydelse för hur vi mår och för hur det ser ut runt omkring oss. För några veckor­ sedan skapade grisuppfödare Daniel June­berg debatt genom att ta ner Kalmar kommuns­ affisch som uppmanade till att äta vege­tariskt med argument om klimatpåverkan. När Daniel Juneberg säger ”Jag äter hellre svenskt kött än flyger till Thailand” slår han huvudet på spiken.

Vi har alla ett viktigt val att göra, oavsett vad vi äter. Det viktiga är inte om vi äter kött utan varifrån köttet kommer. Klimat­påverkan från svenskt kött och mjölkproduktion är i internationell jäm­förelse liten. Till det kommer­ allt det andra som påverkas. Det är produk­tionen av kött och mjölk i Sverige som gör att Söderåkra, Skaftnäs och Segerstad är de vackra byar de är, omgivna av åkrar­ och betesmarker, inte buskar och granskog. Frågan alla måste ställa sig är om vi vill ha en levande­ landsbygd med öppna landskap.

I dag är cirka 10 procent av svenskarna vegetarianer, bland unga kvinnor ökar det mest, och allt fler drar ner på köttet. Ändå minskar inte köttkonsumtionen i Sverige. Det LRF vill är att det kött som väljs är svenskt.

Några fakta:

Svenskt nötkött genererar 70 procent lägre växthusgas än den globala nötköttsproduktionen.

Svensk mjölkproduktion ger 44 procent lägre utsläpp av växthusgas per kilo mjölk jämfört med världsgenomsnittet enligt bland andra FAO och Natur­vårdsverket.

Djurhållningen producerar metangas, men den står enbart för 5 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i världen. Fossila källor står för hela 75 procent av utsläppen av växthusgaser i världen, enligt FN:s klimatpanel IPCC.

Även om vi skulle sluta äta mat så skulle vi inte nå klimatmålet på två graders­ temperaturhöjning. Det är utsläppen av koldioxid som måste minska, visar ny forskning från Chalmers tekniska högskola. En resa till Thailand skapar ungefär 2,5 ton växthusgaser per person, enligt Kung­liga Tekniska högskolan, KTH. Det är mer än vad en hel årsförbrukning mat till en svensk ger upphov till.

Vi får inte heller glömma att det handlar om ett kretslopp där vi åter­använder restprodukter, till exempel vassle från osttillverkning till foder, som annars hade blivit en naturbelastning. Och vår gödsel driver stadsbussarna i Kalmar.

Så om du äter kött, välj svenskt. För den goda djur­omsorgen, den låga klimatpåverkan och den låga antibiotikaanvändningen och för att det skapar­ öppet odlingslandskap och arbetstillfällen i Sverige. Äter du vegetariskt, välj också svenskt. I närområdet odlas dessutom mycket, inte minst bönor och lök.

LRF Sydost uppmanar alla kommuner att öka andelen­ svenska råvaror i sina kök. På så sätt bidrar ni till tillväxt i de gröna näringarna och ett öppet odlingslandskap.

Per-Göran Sifgridsson, styrelseledamot LRF Sydost
Lars-Ove Johansson, ordförande LRF Sydost