Kalmar län har flest lodjur och lodjursangrepp, med en koncentration öster om Oskarshamn. Här har skyddsjakt beviljats på en hane i Döderhultstrakten.

Kalmar län
2016
36 besiktningar
17 loangrepp
26 angripna djur

2017
8 besiktningar
6 loangrepp
9 angripna djur

Kronobergs län
2016
3 lodjursangrepp (där sammanlagt 5 får dödats och ett försvunnit)

2017
4 lodjursangrepp på får/get
8 angripna djur samt två angrepp på vilt i vilthägn (1 dovhjort, 4 mufflon).

Blekinge
2016
9 besiktningar
1 loangrepp
1 dödat djur