Snabb och säker internetuppkoppling är ett måste för fortsatt utveckling av företagandet på landsbygden. LRF Sydost har undersökt hur långt fiberutbyggnaden har kommit i våra tre län, Kalmar, Kronoberg och Blekinge. Så här långt förskräcker resultatet. Ingen vet riktigt och varken stat, kommun eller region tar ansvar för att det ska vara lika förutsättningar i stad och på landsbygd. Vi befarar att kartan kommer att se ut som en Grevé-ost; hålen är de områden där det finns fiber och där emellan stora områden med landsbygd som saknar tillgång till snabb uppkoppling.

Snabb uppkoppling – ett måste för utveckling
LRF arbetar för att de gröna näringarna ska utvecklas och för att det ska vara attraktivt att bo och verka på landsbygden. För våra 16 000 medlemmar i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län är tillgången till säker telefon och snabb uppkoppling med tillräcklig hastighet en oerhört viktig fråga och en förutsättning för att driva företag och att bo på landsbygden. Dagens samhälle kräver snabb uppkoppling. Det är uppenbart inom många områden, inte bara företagande. Till exempel förutsätter skolan att barnen har tillgång till bra uppkoppling hemma. Det samma gäller framtida larmtjänster och andra funktioner inom vård och omsorg.
Utbyggnaden av fiber/bredband är att jämställa med när Sverige fick telefon i slutet på 1800-talet. Därför är det djupt oroande att ansvariga myndigheter har satt sig i baksätet och inväntar vad de kommersiella företagen gör och hur långt pengarna i Landsbygdsprogrammet räcker. Alla verkar vänta på att någon annan ska lösa frågan men om inte kraftfulla initiativ tas nu och resurser tillförs i tid, så blir kostnaderna för att slutföra utbyggnaden mycket höga.

Gör verkstad av målet - gräv!
Det är glädjande att Regionförbundet i Kalmar län har en bredbandskoordinator, men de politiska ambitionerna måste omsättas i verklighet och då krävs pengar. I Kalmar län är målet i regionens bredbandsstrategi att alla i Kalmar län ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Det är knapp tre år dit. Hur ska det uppnås?
All heder åt de kommuner som har insett att detta är en framtidsfråga och har tagit på sig att säkra utbyggnaden. I Kalmar län har Hultsfreds kommun kommit lång i genomförandet och flera andra kommuner har börjat planera för att säkerställa en utbyggnad i hela kommunen. I Kronobergs län har Markaryd och Älmhult kommit långt i att säkerställa en utbyggnad i hela kommunen.  Region Blekinge har anställt en bredbandskoordinator, men de politiska ambitionerna måste omsättas i verklighet. Målet är att minst 90 % av hushållen och företagen får tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Här har Olofströms kommun kommit längst, tack vare lokala initiativ från olika fiberföreningar.

Kopparnätet monteras ner nu
I Kalmar län kommer det fasta telefonnätet att börja plockas ned under 2017. Redan nu i maj börjar nedmonteringen av kopparledningarna för 1 200 hushåll i Västerviks kommun, följt av delar av Högsby kommun i november 2017. I delar av Kronobergs län kommer det fasta telefonnätet att plockas ner under 2017. Först ut är delar av Uppvidinge kommun med början i september 2017, därefter Ljungby och Växjö i november, Alvesta i april 2018 och Tingsryd och Älmhult i maj 2018.
I Blekinge tas delar av det fasta telefonnätet ned under 2017, i september i delar av Karlskrona kommun och i april 2018 i delar av Ronneby kommun.

Det är synnerligen angeläget att de berörda hushållen så snart som möjligt erbjuds robusta alternativ. Även här har samhället överlåtit mycket till den enskilda. Post och telestyrelsens krav på operatören är att alla hushåll och företag ska ha tillgång till fungerande telefoni och minst 1 Mbit/s. Det räcker knappt till att använda banktjänster. Än mindre uppgradera programvara i en mjölkrobot eller använda webbtjänster för att köpa eller sälja produkter. Eller ta del av förinspelade lektioner till skolan.

LRF sydost kräver
• Att kommunerna tar ett tydligt ansvar för de delar av kommunen som det ännu inte finns planer för att få tillgång till snabb och säker internetuppkoppling.

• Att kopparnätet inte tas ner förrän alla hushåll har ett säkert och robust alternativ på plats.

Malin Engdahl regionchef och Sven Bergman verksamhetsutvecklare, LRF Sydost