Finansdepartementets senaste prognos för den ekonomiska utvecklingen visar att Sveriges ekonomi går starkt framåt och att sysselsättningen är rekordhög medan arbetslösheten sjunker. Ändå kommer till exempel skatten för fåmansföretag att få en kraftig höjning, något som i hög grad kommer att påverka landsbygdens företag. Bland förändringarna finns bland annat också:

- Det statliga stödet till yrkeshögskoleutbildningar minskas med 10 miljoner

- Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur minskar med 11,9 miljoner

- Konkurrenskraftig livsmedelssektor minskar med 5,6 miljoner

- Skatten på naturgrus kommer att öka  

LRF Sydosts ordförande Lars-Ove Johansson reagerar på det är flera punkter i budgeten som på olika sätt slår hårt mot landsbygden. En önskan är också att det skulle satsas mer för att förverkliga den nationella livsmedelsstrategin som det har tagits beslut om.

En positiv signal är att man väljer att satsa mer på poliser.

- Vi förutsätter att mer poliser innebär att resurserna kommer att fördelas så att det innebär mer poliser till landsbygden och därigenom en ökad trygghet för de som bor och driver företag där.  

Du kan läsa mer om vårbudget på länk:  
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/04/varbudgeten-2017-pa-fem-minuter/