Till denna tredje träff i arbetet med att ta fram en livsmedelsstrategi har medverkande organisationer bjudit in ett brett spektrum av deltagare, bland annat alla LRFs medlemmar i Blekinge. Upp mot 50 deltagare väntas närvara för att ge sin syn på vad som krävs för att sysselsättning, företagsutveckling och lönsamhet ska öka inom de gröna näringarna.
Malin Engdahl ny regionchef på LRF Sydost inleder eftermiddagen, och ger sin syn på förväntningarna med en regional strategi för näringen i länet.
Olika aktörer kommer också att ge sin bild inom temat och sedan blir det diskussioner om vad detta kan innebära för Blekinge.

Ur programmet för dagen:
• Jan Eksvärd, Senior expert LRF, talar om Hållbar produktion och konsumtion, och hur allt sätts in i ett globalt och nationellt sammanhang där även Agenda 2030 och våra miljömål kommer in.
• Per Bengtsson, kreativ ledare och restauratör på PM & Vänner Växjö, ger inspiration om hur restaurangvärlden kan arbeta med närproducerat och hållbar konsumtion. PM & Vänner har vunnit flera priser och har en stjärna i Guide Michelin.
Det är Länsstyrelsen i Blekinge som tillsammans med LRF Sydost och Region Blekinge under våren bjuder in till fyra workshops som kommer att ligga till grund för länets mat- och livsmedelsstrategi.

För ytterligare information, kontakta:
Lena Stävmo, utvecklingsstrateg vid Länsstyrelsen i Blekinge Telefon: 010-22 40 231
E-post: lena.stavmo@lansstyrelsen.se
Datum: 27 april 2017
Tid: 13:00-17:00, media är välkommen att delta i första delen av workshopen.
Plats: Valjeviken konferens, Sölvesborg