Stefan Andersson är lantbrukare utanför Vislanda och har 430 djur i sina stallar, av dem är ca 110 mjölkkor. Vattenfrågan har aldrig varit något större orosmoment för honom tidigare. De har en djupborrad brunn på fastigheten och det har alltid ordnat sig, men förra sommaren blev situationen kärv.
- Det var ett tufft år med försommartorka och vi kände av problemen redan i juli vilket är ovanligt tidigt, säger Stefan. Som tur var hade vi mer vatten än jag vågade hoppas i brunnen, så det blev inte akut med dricksvatten, däremot tog betet slut tidigare på året och vi fick köra vatten i mycket högre utsträckning och stödutfodra djuren.

En stor skörd under 2015 gjorde att det fanns gott om foder kvar i ladorna vid den tidpunkten, men hur blir det om det blir lika torrt även denna sommaren? Foderlagret är nu tomt och det är svårt att köpa in foder vid behov eftersom situationen ser likadan ut för många andra.
- Jag är lite orolig inför skörden av vall och spannmål i år, blir det illa får vi förstås slå spannmålen istället för att tröska den, men det hoppas jag att vi kan undvika. Behovet av halm finns också. Eftersom förra årets skörd av spannmål och halm halverades är dessa lager också slut, säger Stefan.

Någon riktig krisplan har han inte, men vis av erfarenheterna har han funderat en hel del kring olika scenarion. Ett av alternativen är att djupborra ytterligare en brunn. Det gäller också att titta på hur kollegorna löser situationen.

- För två år sedan hade jag sagt att det faktum att vi alltid har tillgång till vatten är den enda styrkan vi har här i Sverige och norden. Nu tänker jag annorlunda.

Viktigt att veta
Det är anmälningspliktigt att ta vatten från en sjö, damm etc till annat än husbehov. Att borra ny brunn kräver ofta tillstånd och är en mer omfattande process.  Utan tillstånd riskerar lantbrukaren vitesförläggande om brunnen påverka någon annan vattentäkt negativt.

Anmälan om vattenverksamhet  - här hittar du blanketten:
Länsstyrelsen i KalmarLänsstyrelsen i Kronoberg och Länsstyrelsen i Blekinge

Johanna Andersson