Datum måndagen 12 juni
Tid18.00 -21.00 kaffe från 17.30
Plats Kristallen Nybro

LRF Sydost och Södra fått många reaktioner på Svenska kraftnäts agerande i planeringen av en ny ledning. Vi vill denna kväll få in så många synpunkter och berättelser som möjligt från er för inspel till Energimarknadsinspektionen som är nästa instans.
Under kvällen får vi höra olika upplevelser, allt från inledande möten fram tills nu. Vi kommer också att informera vad som händer framåt både från kommuner, LRF, Södra och Nätverket Nej till Nybro ledningen.

Berörda kommuner, Södra, LRF och Nätverket Nej till Nybroledningen