Mönsterås kommun och Lantbrukarnas Riksförbund bjuder in till en kväll med infor

Tid och plats
Torsdagen den 18 maj kl 18.30, Folkets Hus Blomstermåla

Välkomsthälsning och inledning
Anders Johansson, kommunalråd Mönsterås kommun

Livsmedelsutvecklingen i Kalmar län är viktig för Sverige
Thomas Isaksson, Regionförbundet, projektledare Livsmedelsutveckling Sydost.
Projektet är länets satsning för ökad konkurrenskraft och tillväxt, hållbara och innovativa produkter och nya samarbeten. Thomas är före detta vd för Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter samt Guldfågeln AB.

Kretsloppsodling – kombinerad fiskodling med odling av växter i vatten
Thomas Hasselby, från skogsgården Södra Lindön kommer att berätta om ett pilotprojekt för att vidareutveckla anläggningstekniken så att kretsloppsodlingen blir helt anpassad för svenska förhållanden. Thomas är civ.ing. i industriell

Kretsloppsodling eller ”Akvaponik” är en nygammal metod som kombinerar fiskodling med odling av växter i vatten i ett recirkulerande landbaserat system. Metoden omvandlar restprodukter från fiskodling till näring för växter med hjälp av bakterier. Principerna är kända sedan lång tid men det är först nu med modern teknik som metoden kan skalas upp till industriell storlek och därigenom möjliggöra en intressant lönsamhet.
Några exempel på marknadsdrivkrafter vilka möjliggör en industriell kretsloppsodling:
• Intressent för närproducerad mat är stort.
• Nästan varannan fisk som äts i världen är odlad. Under de senaste 20 åren har konsumtionen av fisk och skaldjur i Sverige ökat och uppskattades år 2012 till 136 500 ton.
• Inom EU importeras 55% av all den fisk och skaldjur som konsumeras.
• Konventionell fiskodling i havsvikar och sjöar dras bland annat med utmaningar som övergödning.
• Den kontinuerliga produktionen av växter, som tex grönsaker, går att anpassa efter rådande marknadspriser.


Arrangör:
Mönsterås kommun i samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund

Anmälan: senast 12 maj
e-post thomas.svensson@muab.monsteras.se eller kommunens växel 0499-170 00
Kaffe och smörgås serveras.