Studieresan var en aktivitet i satsningen Livsmedelsutveckling i sydost, som i sin tur är ett resultat av Livsmedelsstrategin för Kalmar län. 

- Resan var uppskattad bland deltagarna. Många säger att de aldrig varit utanför sin egen butik, i så fall på längre resor. Men de har inte besökt andra gårdsbutiker i närheten. I stället för att se sig som konkurrenter kan de hitta samarbeten och inspireras av varandra, säger Rose-Marie Winqvist från LRF Sydost som arrangerade resan.

Gårdsbutikerna som besöktes var Västerslät utanför Kalmar, Huldas i Harrstorp,  Mönsterås (bilden), Rugstorps Lantgård, Wirblads Gårdshandel i Smedby och sist Lenas Gårdsbutik i Läckeby.