Pressmeddelande från LRF Sydost 2017-05-12
LRF Sydost har drygt 16 000 medlemmar fördelade över Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. LRF genomför årligen en stor nationell undersökning kring medlemsnöjdheten. Nöjdheten bland medlemmarna i regionen ökar kraftigt från förra året. Mest ökning ser vi i kategorierna Möjligheter att påverka LRFs verksamhet, som också rankas som viktigt bland medlemmarna, och medlemsförmåner och rabatter. Även när det gäller information om vad LRF gör samt opinionsbildning har nöjdheten ökat markant.
- Det är glädjande att det går åt rätt håll men nöjd är jag inte. Vi kommer att fokusera ytterligare på att öka andelen nöjda medlemmar som är en viktig drivkraft i LRF Sydost, säger Lars-Ove Johansson, regionordförande i LRF Sydost, och tillägger:
- Speciellt glädjande är det att nöjdheten även ökar markant bland de förtroendevalda. Det visar att våra satsningar på lokalavdelningar och kommungrupper det senaste året redan gett resultat.

Nöjdheten bland medlemmarna ökar kraftigt över hela landet, efter två års lägre resultat. Årets färska undersökning visar att optimismen återvänt och att medlemsnöjdheten nu är tillbaka på de tidigare höga nivåerna. Totalt har 1685 medlemmar svarat på en rad frågor i 2017 års undersökning. Efter 2014 års höga betyg, där 70 procent av medlemmarna svarade att de var nöjda, sjönk medlemsnöjdheten 2015 och 2016. En viktig anledning var då en stor förändring av medlemsavgiften. Årets nöjdhetstal är 66 procent vilket är en tydlig markering att nöjdheten nu återvänt i medlemsleden.

Förutom en ökning av medlemsnöjdheten visar årets undersökning flera viktiga positiva genomgående tendenser. Svaret på frågan om vilka möjligheter medlemmarna känner att de har för att kunna påverka LRFs verksamhet visar all time high, 38, och kan jämföras med 26 förra året. Mest ökar nöjdheten inom områdena ”Information om vad LRF gör” (60 procent) och ”Opinionsbildning” (64). Höga nöjdhetsökningar görs inom områdena ”Politik och samhälle” (63) och ”Medlemsförmåner och rabatter” (74).

För mer information, kontakta
Lars-Ove Johansson, regionordförande, tel 070-5183861