- LRF driver kravet att avveckling av kopparnät och utbyggnaden av fiberbaserat bredband ska samordnas. Att kopparnätet tas ner innan fiber finns tillgänglig skapar stor oro bland våra medlemmar, säger Sven Bergman, verksamhetsutvecklare LRF Sydost.

Syftet med mötet med Telia var att gå igenom vilka alternativ som finns till kopparnät och diskutera om LRF på något sätt kan bidra till att minska oron.

Från Telia kom Robert Liljeström och Marita Jansson. Telia redogjorde för skälen till varför kopparnätet tas ner och att telefonstationer avvecklas. Det beror på att kvaliteten i nätet är dålig och att det uppstår mycket störningar. Det finns inte heller reservdelar att få tag i.

Planen för avvecklingen av kopparnätet finns på Telias hemsida. Ungefär 18 månader innan nedläggning kontaktar Telia kommun och andra operatörer. Ungefär ett år innan får Telias abonnenter information och erbjudande om ersättningsutrustning. Påminnelse går ut till Telias kunder 3 månader innan nedläggning. En månad innan får alla som är uppkopplade på berört nät ett brev.

Telia har några olika erbjudande som omfattar både telefoni och bredband.
- Kapacitetsmässigt är det ett fåtal kunder som inte kan få tillfredställande mottagning/uppkoppling med den utrustningen, säger Rober Liljeström.

I de fall mottagningen inte är tillräcklig sätter Telia upp en utomhusantenn.

Marita Jansson beskrev under mötet hur Telia jobbar med att bevaka belastningen på sina master för att gradera upp där det blir mycket trafik. En uppgradering som normalt tar ett kvartal men i akuta fall kan gå snabbare.

För de som har bredband via ADLS i kopparnätet innebär nedmonteringen att man inte kan ha tillgång till de stora datamängder som man har idag till en rimlig kostnad.

Frågor och svar

Vad ska jag göra?

Kolla på telia.se/framtidensnat om ditt område berörs. Om ja, ta kontakt med din operatör i god tid så att du hinner testa den utrustning som erbjuds. De erbjuder ett paket med telefoni och ett med bredband med olika hastigheter samt en kombination av dessa. Vid behov även en ytterantenn.

Behöver jag engagera mig i fiberfrågan?

Det beror på. Fiber ger dig möjlighet att nu och i framtiden använda de digitala tjänster som samhället och andra aktörer erbjuder.

Vad gör LRF?

Vi fortsätter att jobba för ökad samordning mellan fiber och kopparnät genom att ligga på kommuner och regioner i fiberfråga och hjälpa till. Vi diskuterar att tillsamman med Telia ordna träffar i de kommuner där kopparnätet dras ner för att alla ska få chans att få information och ställa frågor.

Varför träffar ni Telia och inte andra operatörer?

Skanova, företaget som ansvarar för drift och underhåll av kopparnätet, är ett dotterbolag i Telia-koncernen. Andra operatörer har andra lösningar när kopparnätet tas ner så om du har annan operatör hör med dem.