Informationsträff
Tid: torsdag 18 maj
Plats: First Hotel Carlshamn, Karlshamn, kl 19.00-21.00

EHEC är en variant av E. coli-bakterier som kan förekomma i tarmarna hos idisslare. Djuren visar inga symptom, men människor kan bli allvarligt sjuka om de smittas av EHEC. Barn är extra känsliga.

Undersökningar gjorda av Gård & Djurhälsan hösten 2016 visar att en viss en speciell typ av EHEC, mer aggressiv än andra EHEC bakterier, är relativt vanligt förekommande på nötkreaturgårdar i Nordöstra Skåne och Västra Blekinge.
Människor i området har också blivit allvarligt sjuka och i vissa fall har man sett koppling till lantbruk eller livsmedel. Eftersom det är många som har frågor om EHEC och ämnet även tagits upp i olika media planerar Gård & Djurhälsan en kostnadsfri informationsträff där du som lantbrukare har möjlighet att träffa experter och ställa frågor.

Under kvällen bjuds på kaffe och smörgås.

Anmälan och kontakt
Du gör din anmälan på www.gardochdjurhalsan.se/sv/not/kurser
senast den 11 maj 2017.
Kontaktperson: Anna-Greta Enström, 0511-676 62
anna-greta.enstrom@gardochdjurhalsan.se
Informationsträffen anordnas i samarbete med LRF och
MSB-projektet/EHEC.