Tändning är beräknad att starta runt middagstid på lördagen och sedan fortgå under eftermiddagen. Bränningen att avslutas under kvällen för att sedan efterbevakas.

Väderprognosen för morgondagen säger att vi kommer att ha sydostliga vindar som övergår i ostlig riktning, vilket innebär att röken från bränningen sannolikt går mot områden med få boende i närområdet.

Sveriges Radios Trafik och Service kommer att kontaktas i samband med att bränningen startar och om det blir större förändringar i vindriktning eller rökspridning.

Bränningsledningen har kontinuerlig kontakt med räddningstjänsten i Uppvidinge kommun och det finns ingen anledning för allmänheten att kontakta SOS Alarm så länge man är säker på att röklukten kommer från naturvårdsbränningen.

Länsstyrelsen bevakar brännan med omgivningar regelbundet tills vi har 3 rökfria dagar. Länsstyrelsen vill uppmana allmänheten att under året vara mycket försiktig om man besöker området efter bränningen, eftersom trädrötter och stammar kan ha brunnit av och då riskerar att falla ljudlöst, särskilt vid blåsigt väder.

Mer information på länsstyrelsens hemsida.

Mer information om naturreservatet och naturvårdsbränningsprojektet Life Taiga finns på www.lifetaiga.se.

Under bränningen kan Länsstyrelsens kommunikationsansvarig kontaktas enligt följande:
Emil persson: 010-2237360, Rakel: 59 50 702 eller 59 50 703

Syftet med bränningen i Bockaskruv är att minska mängden gran och öka arealen lövskog i reservatet. När mossan brunnit bort kommer björk och asp att spira och området blir attraktiva för hackspettar och insekter. Med färre granar kommer skogen att bli ljusare och varmare. De flesta tallarna förväntas överleva branden.

Koordinater för bränningsområdet är:
N: 6312200
O: 544100