Thomas Carlzon har blivit utsedd till ny landshövding i Kalmar län och hans förordnande kommer att gälla fram till september 2020. LRF Sydost är positiva till utnämningen.

- De är mycket glädjande att Kalmar nu har fått en landshövding, säger Lars-Ove Johansson, ordförande i LRF Sydost. Jag tror att Thomas är rätt man för jobbet. Han har en stark drivkraft och jag är övertygad om att han kommer att lyfta länets alla näringar, inte minst våra gröna näringar inom jord- och skog. 

Thomas har tidigare varit VD på IKEA Sverige AB och har även suttit i styrelsen på Linnéuniversitetet. Han finns med i styrelsen för Kungliga Ingengjörsakademin och är även medlem i Insynsrådet vid Länsstyrelsen i Kronobergs län.

.