Tisdagen den 16 maj arrangeras sista workshopen kring Blekinges mat- och livsmedelsstrategi, där fokus är upphandling och inköp. 

Lena Stävmo, utvecklingsstrateg på Länsstyrelsen Blekinge och projektledare för att ta fram Mat- och livsmedelsstrategin inleder eftermiddagen och berättar om dagen samt hur arbetet kommer att gå vidare fram till beslut av strategin.

Ur programmet:
• Jan Vikingsson, Måltidschef i Tingsryds kommun som vågat gå lite utanför de vanliga ramarna för att kunna erbjuda mer lokal mat på menyerna. Tingsryd har köpt in sig i ett andelsjordbruk för att kunna få tillgång till lokalt odlade produkter.
• Monica Sihlén, från Upphandlingsmyndigheten som berättar mer om hur vi kan få med små och medelstora företag i de offentliga upphandlingarna.

Det är Länsstyrelsen i Blekinge som tillsammans med LRF Sydost och Region Blekinge under våren bjuder in till fyra workshops som kommer att ligga till grund för länets mat- och livsmedelsstrategi.

För ytterligare information, kontakta:
Lena Stävmo, utvecklingsstrateg vid Länsstyrelsen i Blekinge
Telefon: 010-22 40 231 E-post: lena.stavmo@lansstyrelsen.se
Datum: 16 maj 2017
Tid: 13:00-16:30, media är välkommen att delta i första delen av workshopen.
Plats: Kreativa Rummet på Länsstyrelsen Blekinge