En terroiratlas är en beskrivning av regions unika geografiska förutsättningar, som lett till olika produkter och olika traditioner när det gäller matproduktion och matkonsumtion. En atlas över länets kulinariska historia och framtid ska hjälpa lantbrukare, restaurangägare och turistföretagare att svara på frågan. 

Nya möjligheter till marknadsföring kring kulinariska upplevelser
Länsstyrelsen i Kalmar har tagit fram en terroiratlas som ett led i Kalmar läns livsmedelsstrategi. Länets kulinariska historia kartläggs och ska hjälpa lantbrukare, restaurangägare och turistföretagare att svara på frågan. Syftet är att lägga en grund för möjligheten att bygga upp regionala varumärken som bygger på unika egenskaper. Atlasen är tänkt som en gemensam kunskapsbank på den fortsatta resan mot kulinariska upplevelser i Kalmar län. Den kan användas av exempelvis livsmedelsproducenter, landsbygdsföretag och entreprenörer som plattform och underlag för egen och gemensam markandsföring och storytelling. 

Vill du veta mer om terroiratlasen kontakta Rose-Marie Winqvist tel. 0480-49 64 06