Programmet är kostnadsfritt och vänder sig till förädlingsföretag som vill växa.

Målet är att ge ditt företag stöd för att organisera tillväxten och undvika tillväxtens fällor. Vid avslutat program har deltagande företag fått bättre insikt om tillväxtarbete och har påbörjat arbetet med att förverkliga företagets till- växtplaner. Företagarna har lärt sig ett förhållningssätt, utvecklat färdigheter och fått verktyg för att leda ett företag i tillväxt.

Programinnehåll
Detta program genomförs inom ramen för projektet Livsmedelsutveckling Sydost- med proteiner i fokus och har specialanpassats till livsmedelsföretag som står inför en tillväxtresa. Programmet innebär fyra träffar med runt en månads mellan- rum och varje programträff omfattar en halvdag. Ytterligare träff med expert- kompetens kommer att erbjudas vid behov.

1 Grundlig nulägesanalys av ditt företag
2 Utbildning i affärsmodellen Canvas
3 Grupparbete mot önskat läge
med hjälp av affärsmodellering Canvas
4 Sammanställning av åtgärdsplan tillsammans med Almis rådgivare
5 Stöd av expertkompetens (vid behov)

Anmäl dig senast 15 juni - planerad start september 2017• Programmet är kostnadsfritt och vänder sig till livsmedelsföretag som vill växa

Kontaktperson
Peter Billberg, Affärsrådgivare på ALMI Företagspartner
peter.billberg@almi.se
0708-41 11 27, 0491-858 32