Vad är roligast med att vara egen företagare?
Allt vi gör och utvecklar på gården har vi själva glädje av eftersom vi bor på vår arbetsplats. Det är en ynnest att få jobba med djur, natur, skog, teknik mm. Att vara jordbrukare är att vara allkonstnär. Man måste kunna lite av allt och det är otroligt omväxlande!

Vad behöver ni för att utvecklas i ert arbete?
Förståelse från våra myndigheter. Byråkratin gör att man drar sig för att utveckla sitt företag. Vi är på samma lag och värnar alla om svensk landsbygd och dess utveckling. Det tar tid för alla parter att byta ut tjänstemän på samma ärenden. Tjänstemännen ska inte heller hantera ärenden olika sinsemellan.

_______________________________________________________

Camilla Logarn, skogsägare i Värends Nöbbele, är som skogsägare en annan av regionens företagare.

Vad behöver du för att utvecklas i ditt skogsföretag?
- Frihet under ansvar med full brukanderätt, utan paragrafer som styr mina val. Ett lönsamt skogsbruk kan gå hand i hand med naturskydd. Förtroende från samhället för mitt och andra familjeskogsbrukares sätt att bruka skogen.

Vad är det bästa med att vara skogsföretagare?
- Känslan av att förvalta någonting som jag kan lämna över till mina barn och barnbarn.

__________________________________________________________

Peter och Anna-Lena Fransson driver Äggaboden utanför Ronneby med äggproduktion, restaurang, gårdsbutik och Bed and breakfast.

Vad behöver ni för att utveckla företaget?
- Kompetensutveckling för att vi själva och våra anställda ska utvecklas samt nätverkande för att underlätta samarbete med andra företag. Lite mindre regelkrångel hade underlättat.

Vad är det roligaste med att driva företag?
- Att få skapa något, att utvecklas samtidigt som man utvecklar företaget. Det ger tillfredsställelse liksom att få bekräftelse på att det man gör är bra och uppskattat av gäster och kunder. 
(Bilden togs under medverkan i programmet "Sveriges skönaste gårdar").

#gillaföretagsamhet #jobbagrönt