- Detta är den största satsning på baljväxter i Sverige någonsin, Idag är det Kalmar Ölands TP som är den enda leverantören av några betydande volymer, säger Thomas Isaksson, projektledare för "Livsmedelsutveckling sydost - med proteiner i fokus" på Regionförbundet i Kalmar län.

Projektet ska arbeta med utveckling av produkter från inhemskt odlade baljväxter, bönor, linser och ärter som är näringsrika och goda. Odlingen av bönor har fördubblats i Sverige de senaste åren fem åren men det finns utrymme att odla mycket mer.
Forskningsprojektet syftar till att få fram nya proteinrika livsmedel som är alternativ till kött. Baljväxter har många fördelar både för hälsan och för jordbruket.
Baljväxter binder själva kväve och bidrar till mer
variation i odlingen. Dessutom är de proteinrika och kan
således utgöra ersättning för kött. Klimatpåverkan från
baljväxtsodling är betydligt lägre än för köttproduktionen.

Samarbete i hela kedjan
Det är Sveriges lantbruksuniversitet SLU, Linnéuniversitetet och Linköpings universitet som står bakom forskningen. Engagerade i projektet är också tre livsmedelsföretag; Orkla Foods, Fazer och Oatly som har till uppgift att testa svenska baljväxter i gamla och nya produkter. Även Regionförbundet i Kalmar och Region Skåne ingår i projektet liksom Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter som bidrar med kunskap om baljväxtodling, en anläggning för rensning och utsäde för provodling.

- Genom ett brett samarbete längs hela livsmedelskedjan– hela vägen från bonden till konsumenten – hoppas vi lära oss mycket om svenska baljväxter och hur de kan utgöra en viktig del i en mer näringsriktig och klimatsmart svensk kost, säger Elin Röös, projektledare och forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.