- Våra motioner från LRF Sydost gick igenom, vilket vi är nöjda med, säger Lars-Ove Johansson, ordförande i LRF Sydost som deltog på stämman.

När det gällde motionen Ersättning vid intrång (Mönsteråsbygdens LRF) var styrelsens förslag att bifalla motionen och analysera hur en ersättningsmodell med möjlighet till årliga ersättningar kan motiveras. Håkan Lundgren, vice ordförande i LRF Sydost, ville lägga till ett yttrande i att-satsen om att få se ersättningsmodellen innan nästa riksstämma. Detta var ett tilläggsyttrande som regionstyrelsen godtog och stämman gav bifall.

Motionen från Östergötland om att flytta ut resurser till regionerna väckte mycket diskussioner.
- Den motionen tyckte jag var intressantast. Jag hade gärna velat ha bifall till en lite tydligare att-sats som Östergötland lade fram. Med dagens teknik behöver inte personalen vara stationerade i Stockholm. När jag talar resurser syftar jag på personal med rätt kompetens. Vi fick signaler om att processen är igång, vilket känns positivt, säger Lars-Ove Johansson.

Alla motioner från LRF Sydost:
Myndigheters behandling av djurnäringen (Föra-Alböke LRF)
Avgifter inom vattenskyddsområde (Mortorp-Karlslunda LRF)
Mjölk till alla barn i förskolan (Järeda-Virserum LRF)
Ersättning vid intrång (Mönsteråsbygdens LRF)
Stärkt skydd av jordbruksmarken (Jämjö LRF)