Många lantbrukare skickade in sitt yrkande om återkrav tidigt i våras och har nu fått beslut om att kommunen inte kommer att betala tillbaka några pengar. LRF har därför tagit fram en mall för överklagande av det beslutet. Observera att allt som är rödmarkerat i mallen måste du ändra till dina egna uppgifter om din gård. 

Fredrik Persson, fårföretagare i Rödeby, har de senaste fem åren betalat 22 500 kronor i miljötillsynsavgift för ett besök på 1,5 timme.
- Det är orimligt att betala en årlig avgift i förskott för en tillsyn som sedan inte genomförs. Efterskottsbetalning borde vara en självklarhet, säger Fredrik Persson till ATL i en stor granskning på skillnader i avgifter i landet som LRF Sydost initierade.
Enligt Näringslivets Regelnämnd betalar bara var tionde kommun tillbaka avgiften för miljötillsyn som inte gjorts under året. Det går att kräva återbetalning och därför tog LRF fram en mall för återkrav gällande Karlskrona kommun.

Sedan tidigare finns också mall för återkrav på miljöavgift.