Folkets hearing, som hölls i Nybro på Kritstallen den 12 juni drog fullt hus och närmare 120 personer samlades under kvällen. På plats fanns förutom boende och markägare även representanter från LRF, Södra och de berörda kommunerna samt nätverket Nej till Nybroledningen.

- Vi är inte emot infrastruktur, förtydligar Helene Lantz från LRF Sdyost. Det vi vill ha är en process med respekt och hänsyn till de som kommer att påverkas och att marksnål teknik ska användas när nya ledningar byggs. 

Svenska Kraftnät driver på om ledning
Svenska Kraftnät har meddelat att de kommer att ansöka om koncession hos Energimarknadsinspektionen för att bygga luftledning längs den angivna sträckan.

- Vi anser att Svenska Kraftnät borde visa en mycket större respekt för dem som bor och verkar i trakten och deras upplevelser, säger Helene Lantz. Alla de som bor, äger mark och driver företag i området har en egen historia. Vi vill visa hur de påverkas.

De finns kraft i berättelser
Ett av kvällens syften var att samla in berättelser från markägare och boende kring hur de har upplevt processen kring kraftledningen och upprörda känslor fanns det gott om. En historia kommer från Kristina som tillsammans med sin man har ett sommarhus i Högsby kommun och tillbringar halva året där. Ett hus de har köpt för att i lugn och ro kunna njuta av naturen. Det första alternativet på kraftledningens dragning innebar att den skulle gå rakt över deras hus.

Det skapade naturligtvis ren ångest och påverkade en stor del av vårt liv. Vi trodde att vi hade hittat ett ställe där vi i lugn och ro skulle kunna njuta av naturen men istället skulle vi hamna mitt i skottgluggen för storindustrin och få en fruktansvärd anläggning rakt upp i ansiktet, en ledning med ett kärnkraftverk i ena änden och en elexport som landet klarar sig fint utan, i den andra. Vi skulle givetvis inte ha kunnat bo kvar, och hela området kring oss, en ekopark med massor av naturreservat skulle förstöras helt. Vi mådde oerhört dåligt under den långa period detta pågick, och vi är fortfarande mycket bekymrade för projektet och den uppenbara brist på hänsyn för enskilda individer och för natur som präglar hela idén och hanteringen.

Kristina kallar Svenska Kraftnät cyniskt och menar att de alternativa dragningar som presenterats är ett slags skendemokrati, vars verkliga syfte är att splittra sammanhållningen i bygder och byar, då ingen så klart vill ha ledningen i sin egen närhet.

Kristinas berättelse är bara en av många. Berättelser som handlar om företagande, framtid, äganderätt, ersättning, uppgivenhet, strålning, ilska, kreosot, det gröna näringslivet, otydlig information och mycket mer. Din röst är viktig och om du vill dela med dig av din historia kan du maila den till helene.lantz@lrf.se

Arbetet fortsätter
LRF fortsätter att driva frågan tillsammans med de andra aktörerna och bygden är enig, kampen fortsätter.

-Till slut ska våra röster höras ända till Stockholm, avslutar Helene Lantz.