Odla kött och steka insekter? Så lyder rubriken för årets upplaga av Mötesplats svenska livsmedel som LRF Sydost bjuder in till i samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar län och Regionförbundet Kalmar. Konferensen hålls på  Ekerum Resort, Öland den 27-28 september. 

Utvecklingen går i en rasande takt, hur påverkar den svensk livsmedelsindustri och vilka krav ställs på ditt företag? Nu är hela programmet satt med en hel rad intressanta föreläsningar!

Föreläsare 

Livsmedelsförutsättningar utifrån förändrat klimat. Vad har vi att vänta?
David Hirdman, SMHI

Innovation – nyckeln till framgång och tillväxt för framtidens lantbrukare och livsmedelsföretag
Mikael Furu, Macklean

Möjligheter och utmaningar för svenska livsmedelsföretag
Carl Eckerdal, Livsmedelsföretagen

Från forskning till marknad
Lovisa Heyman-Lindén, Aventure AB

Regeringen om kunskap och innovation i Sveriges livsmedelsstrategi
Representant, Näringsdepartementet

New legume foods - Innovativa livsmedel från baljväxter för ökad resurseffektivitet i livsmedelssystemet
Cornelia Witthöft, Linnéuniversitetet

Odla syrsor för mat - kan det fungera med lite klöver och inget vatten?
Anna Jansson, SLU

På väg mot den femte lantbruksgenerationen
Per Frankelius, forskare inom lantbruksinnovation