Ja till mål för livsmedelsstrategin
Att regeringen har sagt ja till målen för livsmedelsstrategin ska bland annat göra det enklare för försäljning av viltkött, godkännandeprocesserna för växtskyddsmedel ska bli mer effektiva och förutsägbara. Man ska också göra det lättare samt stötta företagen i livsmedelskedjan. Läs hela beslutet här. 

- Det är glädjande att målen har kommit, men det är viktigt att de verkligen menar allvar nu och det måste synas i höstbudgeten, säger Lars-Ove Johansson, ordförande i LRF Sydost. Om vi ska uppnå en ökad produktion måste konkurrenskraften för svenskt lantbruk bli likställd med andra branscher och målen måste genomsyra hela myndighetssverige både med förenklingar i regelverk, handläggning mm.

Användningen av drönare förenklas
Jordbruk och skogsbruk har länge velat få tillstånd en förenkling kring användningen av drönare för att kunna få bättre kontroll över sina marker och liknande och det blir nu verklighet. Läs hela beslutet här.  

-Drönare är ett viktigt hjälpmedel för både lantbruk och skogsbruk, säger Lars-Ove Johansson. Och det är viktigt att även det gröna näringslivet får användning för den senaste tekniken och dess möjligheter.

Fristående aktör ska utreda lönsamheten inför nätinvesteringar
När det gäller kraftnäten har regeringen beslutat att en fristående aktör parallellt med Svenska Kraftnät bör genomför samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar inför nätinvesteringar.
Detta för att säkerställa att det uppstår god kostnadseffektivitet vid nätutbyggnad och komplettera de samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar som Svenska kraftnät i dag har ansvar för att utföra. Läs hela beslutet här

- Vi ser det här beslutet delvis som en följd av det arbete vi har gjort med den planerade Kraftledningen mellan Oskarshamn via Nybro till Hemsjö. Där gjorde vi själva en samhällsekonomisk analys tillsammans med berörda kommuner och Södra, säger Lars-Ove. Det är mycket glädjande att även regeringen har upptäckt att det har varit bristfälligt tidigare och att det finns fler parametrar att ta hänsyn till förutom ekonomi. Vi ser det som ett steg i rätt riktning, en kraftfull signal till Svenska Kraftnät om att man måste ta mer ansvar och behandla markägare och andra berörda med respekt och hänsyn i processer som dessa. Vi hoppas också att man på sikt kommer se vikten av att använda marksnål teknik när man bygger infrastruktur.