Stenmurar och öppna diken är mycket vanliga i det blekingska landskapet. Ibland är de i vägen för ett rationellt brukande av marken som idag görs med betydligt större maskiner än förr. Då biotopskyddet, som värnar de växter och djur som lever i stenmurar, var ett hinder för många lantbrukare, lade LRF Sydost för några år sedan ner mycket jobb för att få till en lagändring. Den trädde i kraft 2014 och gjorde det möjligt att söka dispens för att kunna flytta en stenmur när dessa hindrar ett aktivt brukande. Trots det är det fortfarande svårt att få dispens och hanteringen skiljer sig mellan länen.

Martin Terning utanför Sölvesborg har fått avslag på dispens för att flytta en stenmur som går diagonalt över ett fält och orsakar mycket mer körning samt att det blir mycket dubbelkörning både med växtnäring och växtskyddsmedel. Det betyder större åtgång på diesel och negativ miljöpåverkan.

Jordbruksverket har tagit fram ett teoretiskt verktyg som hjälp till länsstyrelserna för att beräkna dispens. Det fungerar tyvärr inte i praktiken.
- Det är bara bonden som kan avgöra om det är lönsamt att ta bort biotopen. Vi vill få svar på frågor som gör många frustrerade. Därför har vi skickat en sammanställning med frågor till länsstyrelsen som har lovat att svara skriftligen men inte har möjlighet att delta på presskonferensen, säger Lars-Ove Johansson, regionordförande i LRF Sydost.

Några av frågorna:
Hur många ansökningar är det årligen, när det gäller dispenser i jordbruket, i länet?
Hur många beviljas dispens av dessa. Vad är det vanligaste skälet att inte bevilja dispens
Hur mycket tar man hänsyn till bondens synpunkter och argumentation inför beslut?

Presskonferens hålls fredag den 9 juni 10.00-11.00 hos Martin Terning, Sölvesborg.

För mer information, kontakta
Lars-Ove Johansson, ordförande i LRF Sydost
Tel 070-5183861