På länsstyrelsens hemsida står det att beslutet innebär exempelvis att komplementbyggnader eller mindre tillbyggnader till en huvudbyggnad inte längre behöver beslut om dispens, så länge som de utförs inom reglerna för undantaget. Genom beslutet minskar myndigheters arbete med prövning av strandskyddsdispenser, utan att det påverkar strandskyddets syften.

- Det är ett viktigt beslut och det gör det enklare för den som vill bygga till eller uppföra en kompletterande byggnad till sitt bostadshus, säger Ulrica Nymberg, naturvårds- och viltförförvaltningshandläggare.
Ofta är närområdet runt en huvudbyggnad taget i anspråk och det har då funnits skäl att medge dispens. Genom länsstyrelsen beslut behöver sådana prövningar inte längre göras, något som sparar tid både för enskilda och för myndigheter.
För undantaget gäller att kompletteringsåtgärderna utförs inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter, och inom en tomtplats om det har angetts i ett beslut om dispens.

Läs mer på länsstyrelsens hemsida.