Den 20-21 juli blir det full aktivitet i Mörbylånga när Mat i världsarvet, som ska sätta fokus på den öländska matproduktionen, hålls för första gången.  

Förutom mat visas också traktorer och jordbearbetningsmaskiner som ska attrahera lantbrukare att besöka mässan.
- Bland andra ska Svenssons motor och Smålands traktor att ställa ut sina maskiner. Dessutom ska Väderstad visa en helt ny maskin, säger Johan Gustavsson.

Mat i världsarvet ska sätta fokus på den öländska matproduktionen som är en förutsättning för det öländska landskapet. Ett levande och modernt lantbruk, som förvaltar och utvecklar världsarvets värden, är en förutsättning för att landskapet ska bevaras för framtiden.

Initiativet till Mat i världsarvet kommer från Mörbylånga företagsgrupp.
- Vi vill att invånare och besökare i Mörbylånga ska uppleva att södra Öland är ett bördigt jordbrukslandskap som producerar mycket mat, även om det inte märks som förr då sockerbruk och hamnen var en central punkt för insamlande och utförsel av olika typer av grödor, säger Karin Ericsson, ordförande i Mörbylånga företagsgrupp.

Aktiviteter i Mörbylånga hamn: seminarier, maskinutställningar, prova-påverksamhet, aktiviteter för barn, musik, film och restauranger. Mat kommer att lyftas i alla dess former och vattenfrågan kommer att synliggöras.

För mer information, kontakta
Karin Ericsson, ordförande Mörbylånga företagsgrupp
Tel 070-790 20 83

Rose-Marie Winqvist, företagsutvecklare LRF Sydost
Tel 0480-496406

Världsarvsveckan
Den 17 -23 juli går flera arrangörer samman och genomför en vecka med extra många världsarvsaktiviteter, där eventet Mat i världsarvet, som hålls i Mörbylånga den 20-21 juli, är den största. Hela programmet hittar du här. Passa på att uppleva och njuta av världsarvet på södra Öland nu i sommar!

Ett världsarv är ett kulturminne eller naturminne som är så
värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten.
År 2000 skrevs Södra Ölands odlingslandskap in på Unescos
världsarvslista. Det finns drygt 1000 världsarv i världen, 15 i
Sverige varav ett på Öland.
Dagens lantbruk är en förutsättning för att vårt unika odlingslandskap ska kunna bevaras och fortleva. Radbyarna, den odlade marken, sjömarkerna och alvarmarkerna bildar
tillsammans världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.

Hela programmet