Pressmeddelande från LRF Sydost

Lantbrukare med stora djurbesättningar får störst problem om brunnen sinar. En mjölkko dricker cirka 100 liter vatten per dag och det är lantbrukarens eget ansvar att se till så djuren får tillräckligt med vatten.

- Vi uppmanar alla lantbrukare med djurbesättningar att lägga upp en krisplan (en checklista finns på lrf.se/sydost.) Vattenbristen kan drabba alla i regionen. Var förberedd, om vattnet i brunnen sinar är det bra att ha tänkt igenom möjliga alternativ, säger Lars-Ove Johansson, ordförande i LRF Sydost.

Främst handlar förberedelserna om att kontrollera vattennivån i brunnen med jämna mellanrum, ha extratankar och utrustning i beredskap och att samverka med grannar. Det är också bra att vara ute i god tid om en djupborrad brunn behöver anläggas.

Foderbrist
Samtidigt är risken för foderbrist stor då betesvallarna inte ger tillräckligt med foder på grund av lite regn. Lagren är ofta tömda från förra årets skörd som för många också blev dålig på grund av torka och möjligheten att köpa foder är liten.
- Fundera på om du har foder inför hösten, annars kan det vara bra att tidigarelägga planerad slakt. Det går inte att förlita sig på att grannen har foder över eller att det finns att köpa när bristen är stor i ett så stort område. Vi måste också hjälpas åt med grannsamverkan, det finns de som har marker som inte betas, säger Lars-Ove Johansson.

För den som vill köpa eller sälja foder hänvisar vi till proteintipset.se, en mötesplats för svenska fodergrödor.

För mer information, kontakta
Lars-Ove Johansson, regionordförande LRF Sydost
070-5183861