LRF Sydost har inte fått någon förfrågan om att delta i projektet Vild och Bortskämd. LRF Sydost anser att projektet fyller ett behov om mer kunskap om foder, men att det också krävs en samsyn kring grundproblematiken om viltstammarnas storlek för önskat resultat. Det räcker inte med att bara skapa foder för att få en viltstam i balans.  

I projektet Vild & Bortskämd kommer man att jobba med budskap, kunskapshöjande filmer, utbildningsmaterial till jägarutbildningar och älgförvaltningsgrupper, medierelationer och inlägg i sociala medier, dialogmöten och exkursioner.

Genom kunskapsspridning och nya kommunikationsgrepp ska projektet skapa en attitydförändring, ökat engagemang för naturligt foderskapande åtgärder och en förståelse för de effekter som utfordring kan ge.

Deltagande organisationer är Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, Högskolan i Halmstad, SLU Alnarp, Jordägareförbundet, Naturskyddsföreningen, Jägarförbundet samt markägare. Länsstyrelsen Skåne är projektägare. Projektet sträcker sig över hela Götaland och finansieras genom Landsbygdsprogrammet. Det pågår till sommaren 2019.

Läs mer på länsstyrelsen Skåne