Låt kopparnätet vara tills fibern är utrullad, är budskapet i det brev som LRF Sydost har skickat till regeringen och som även publicerats i Sydöstran. 

- De stationer som Telia planerar att lägga ned under 2017 och 2018, kommer att lämna flera orter helt utan fast telefoni och utan ADSL.

- Den bredbandsutbyggnad som ska ge alla tillgång till fiber är på inget sätt färdig. När kopparnätet försvinner återstår endast starkt begränsade, täckningsberoende och ofta mycket kostsamma mobila alternativ för bredband. Med ett samhälle och ett jordbruk som i ökande utsträckning kräver uppkoppling är detta inte ett alternativ.

- Att Telia nu avvecklar telestationer och kopparnät som kan tjäna landsbygden väl under en övergångstid till fiber är oansvarigt. I många fall handlar det om några få år innan fiberutbyggnaden är klar, skriver Lars-Ove Johansson och Malin Engdahl. Läs hela artikeln om nedläggning av kopparnätet på Sydöstrans debattsida