Totalt fick samrådet 322 916 svar, varav en stor del kom från organiserade kampanjer från olika intresseorganisationer, däribland LRF. 58 520 var individuella svar.

- Det är många intressanta svar och undersökningen visar väldigt utförligt hur olika organisationer har svarat.
Det visar också att det är många svar som kommer från miljöorganisationer och som också på så sätt lägger en stor tyngd i det kommande arbetet. Något som såklart är bra men kan också försvåra för lantbrukarna, säger Carin Svensson, expert på CAP- frågor i LRF Sydost.

- Hogan meddelar nu att förslaget kring det nya CAP kommer att försenas ytterligare. Det var inte oväntat, men kanske inte att det skulle dröja tills den nya långtidsbudgeten har ett klart förslag. Det finns därmed en risk att det nya CAP-programmet, som ska starta 2021, kommer att bli försenat precis som det nuvarande blev, säger Carin Svensson.

Av de individuella svaren kom 36,5 procent från lantbrukare, 47,7 procent från andra EU-medborgare och 15,8 procent från organisationer såsom företag, intresseorganisationer, myndigheter med mera. En stark majoritet av de svarande ser ett behov av att stärka lantbrukarnas roll i livsmedelskedjan och förbättra deras levnadsvillkor. Både lantbrukare och övriga svarande vill också se ett ökat fokus på miljöfrågor i framtida CAP. Framtida CAP bör enligt de svarande också förenklas och ta större hänsyn till djurvälfärd och ekologisk produktion, med mera.

Analysen av resultatet har genomförts av konsultföretaget Ecorys. Resultatet av samrådet kommer att användas av EU-kommissionen i en rapport med syfte att utvärdera olika utvecklingsalternativ för CAP. Rapporten väntas senare under 2017.

På denna sida kan du läsa rapporten i helhet.