Lantbrukarnas Riksförbund ( LRF) Sydost ser med stor oro på hur detta påverkar oss som bor på landsbygden. Telia menar att kopparnätet är ålderstiget och att det inte är försvarbart att investera i ny kopparteknik, men ska Telia tillåtas montera ned denna teknik innan det finns något fullgott alternativ tillgängligt? För landsbygdens utveckling kräver LRF Sydost att regeringen agerar nu och stoppar nedmonteringen.

Under sommaren har det blivit känt vilka telefonstationer Telia kommer att släcka under 2018. Tillsammans med de områden som stängs redan i år är det många orter som blir utan fast telefoni.

I Blekinge län berör det delar av landsbygden i Karlshamn, Ronneby och Olofströms kommuner.

Detta skapar stor oro för dem som bor och verkar där kopparnätet ska tas ner. Det finns lösningar för telefoni men alternativen för internetuppkoppling är ofta för dåliga om det inte finns fiber utbyggt.

Bredband är i dag en förutsättning för företagande på landsbygden men även för att bo, arbeta och vara delaktig i samhället i övrigt. Utan stabilt bredband med tillräcklig hastighet stannar Sverige. Regeringen måste därför inse att en garanterad tillgänglig internethastighet på 1 Mbit/s är alldeles för låg. I ett brev till it-minister Peter Erikson kräver LRF Sydost i dag att regeringen omgående höjer kravet på lägsta garanterade tillgängliga hastighet från 1 Mbit/s till minst 30 Mbit/s.

I områden där fiber ännu inte finns innebär nedläggningen av kopparnätet att man på ett ögonblick flyttas ett antal årtionden bakåt i tiden utan att man kan göra något åt det. I stället för en befintlig ADSL-uppkoppling hänvisas man nu till en mobil lösning som i många fall är både dyrare och har lägre kapacitet.

Mobilnätet lämnar en hel del övrigt att önska vad gäller robusthet och kapacitet för att det ska vara ett dugligt uppkopplingsalternativ i många av de berörda områdena. I de samtal LRF Sydost har haft med Telia framgår att det troligen kommer att gå att hitta acceptabla lösningar för berörda, men det kommer att ta tid och kosta pengar. Till exempel uppger Telia att det tar tre månader att öka kapaciteten på en mast från det att Telia noterat att den inte räcker till. Detta är oacceptabelt.

Att Telia nu avvecklar telestationer och kopparnät som kan tjäna landsbygden väl under en övergångstid till fiber är oansvarigt. I många fall handlar det om några få år innan fiberutbyggnaden är klar.

Nu är det upp till regeringen, agera nu.

· Stoppa Telias nedtagning av kopparnätet. Det måste synkroniseras med utbyggnaden av snabbt och robust bredband på landsbygden.

· Höj kravet på lägsta tillgängliga internet hastighet till minst 30 Mbit/s.