Här hittar du information kring hur du anmäler dig till sms-tjänsten i Kronobergs län och Blekinge län, vars länsstyrelser erbjuder tjänsten. 

Kronobergs län
Du som är tamdjursägare kan få tillgång en kostnadsfri SMS-tjänst som aktiveras när:  

- observation av varg kvalitetssäkrats,
- när ett rovdjursangrepp (varg, lo, björn, järv och kungsörn) på tamdjur (nöt, häst, får och alpacka/lama/get) har kvalitetssäkrats.

SMS-tjänsten ger dig information om vad som har hänt och var det har inträffat, och det skickas ut så fort som möjligt efter kvalitetssäkring.

För att få tillgång till tjänsten behöver du kontakta Länsstyrelsens rovdjurshandläggare:

Elin Åkelius tel. 010-223 71 43, elin.akelius@lansstyrelsen.se eller 
Per Ekerholm tel. 010-223 77 13, per.ekerholm@lansstyrelsen.se

Uppge namn, mobiltelefonnummer, e-postadress samt produktionsnummer.

Läs om sms-tjänsten här

Blekinge län
Vill du veta om det har skett ett rovdjursangrepp i närområdet. Rovdjurs-sms är ett utskick som riktar sig till personer med tamdjursbesättningar och innehavare av horthägn i Blekinge län. Tjänsten är öppen för dig som vill registrera dig som mottagare av sms-utskick. Observera att det kan dröja några dagar från det att du anmäler dig till att du finns med på utskickslistan.

Efter varje besiktigat angrepp av rovdjur på tamdjur gör Länsstyrelsen ett sms-utskick i närområdet (inom berörd kommun och även angränsande kommun om angreppet skett i närheten av en kommungräns). Efter ett rovdjursangrepp i en besättning är risken för ett förnyat angrepp relativt stor. Även närbelägna besättningar löper större risk att få angrepp på sina djur. 

Här anmäler du dig till sms-tjänsten i Blekinge län