Ett nytt lagförslag ska tas fram för röstning i Bryssel gällande hur man ska reglera prissättningen inom livsmedelskedjan i EU. Innan förslaget tas fram vill man få input från EU-medborgarna och nu öppnas en enkät där du kan tycka till om hur vinster i livsmedelskedjan ska fördelas mer rättvist. Om det kommer in många svar från just lantbruksleden kan det bidra till ett lagförslag som är positivt för lantbrukarna.

Gå in på enkäten och tyck till idag! 
Din åsikt är viktig och kan påverka det svenska lantbruket och därigenom den mat du äter i framtiden. Här hittar du enkäten. Den ligger än så länge ute på engelska, men kommer imorgon, fredag, även i svensk version.