Jag tycker att det första vi behöver göra är att fråga oss varför de behöver publiceras. De är redan offentliga handlingar och kan begäras ut av vem som helst, men att förevisa dem på hemsidan, det får mig som skogsägare att undra vilken sida Skogsstyrelsen står på, om de går i miljöorganisationernas ledband? Och att stoppa en avverkning, det är ett övergrepp, ett sätt att säga du som skogsägare kan inte fatta det här beslutet, din kompetens är bristfällig.

Alla skogar i södra Sverige är rörda av en mänsklig hand och de värden och den mångfald vi har idag kommer av att vi har brukat skogen. Det finns ingen anledning att tro att det skulle förändras i framtiden. Men det är svårt att föra en dialog med miljörörelsens aktörer om varför det ser ut som det gör. Risken finns att skogsägare i frustration hittar andra vägar och att konflikten eskalerar, men det skulle vi alla förlora på. 

Nu har det kommit en dom som ger skogsägaren rätt mot Skogsstyrelsen i den här frågan. Hur ser du på det?

Domen är en viktig signal, den visar att den här frågan måste tas på allvar och att det finns en problematik kring dagens situation. Domen är överklagad, men vi hoppas att resultatet i nästa instans kommer att bli likadant. Framförallt tycker jag att det är bra att folk vaknar till och börjar diskutera, det måste bli någon form av dialog mellan parterna.

Regeringen har beslutat att genomföra en inventering av nyckelbiotoper i hela landet, hur ser du på det?

Pålagor uppifrån är sällan något positivt och så är det även i det här fallet. Naturligtvis ska man se över redan registrerade nyckelbiotoper, vi ska skydda skogar som har höga värden och vi som skogsägare bör alltid sträva efter att öka vår kompetens, men att göra det på det här sättet är översittarfasoner. Risken är att det skapar en ännu större klyfta mellan markägare, miljöorganisationer och myndigheter.

Och en fråga som man ofta glömmer att ställa är – vad ska vi basera Sveriges ekonomi på om vi inte har skogen? Regeringen går ut med att vi ska inventera, samtidigt säger vår landsbygdsminister att skogen är grunden för vår välfärd. De pratar med kluven tunga och försvårar för oss som brukar skogen. Som skogsägare frågar jag mig, vågar jag satsa på skog eller ska jag sälja istället? Staten måste väga naturvård mot produktion på ett rimligare sätt.