Folkets hearing i Nybro den 12 juni blev en träff där markägare och boende fick komma till tals och budskapet var tydligt. Gör om och gör rätt! Nu lyfts frågan om framtidens teknik i en hearing i riksdagen, som riksdagledamötena Monica Haider (s) och Anders Åkesson (c) anordnar torsdagen den 21 september klockan 10.30- 14.30. I mån av plats kan även intresserade beredas plats. Kontakta i så fall mats.blomberg@sodra.com för förfrågan.

Här till höger hittar du nyhetsbrevet med information om hearingen mm. 

Välkommen till hearing om teknikval och genomförande
när ny infrastruktur påverkar mark, människor och företag

Torsdagen den 21 september klockan 10.30–15.00
i Riksdagshuset inklusive lättare lunchförtäring.

Entre: Riksgatan 2, för anmälan i vakten. Lokal L4-17.

Syftet med hearingen är att få en nulägesbild av dagens
metodval och processer när ny infrastruktur beslutas
och byggs. Ambitionen är att få till stånd en öppen och
mer transparant dialog om dagens och morgondagens
tekniker och hur processval kan lösa konflikter. På
programmet står kortare föreläsningar från berörda
aktörer om projekt, teknikval och utveckling, samrådsprocesser, konsekvensanalyser och markanvändning
för att spegla dagsaktuell situation. Därefter samtal om
lösningar för att minska intrång på produktiv jord- och
skogsmark, incitament för ökad samordning mellan
olika intressenter och alternativa teknikval. Kort sagt
hur kan konflikter minskas när mark i anspråktas för
ledningar, vägar och järnvägar?

PROGRAM
10.30 Välkommen från riksdagsledamöterna
           Monica Haider och Anders Åkesson
10.40 Pöyry presenterar sin rapport om samhällsekonomiska              konsekvenser
11.00 LRF och Södra ger en markägarutblick
11.10 Kommunernas verklighet
11.20 ABB modern teknik i omvärlden
11.30 Lunch
12.15 Svenska Kraftnät om projekt och ledningsval
12.35 Trafikverket om infrastruktur i landskapet
12.45 Energimarknadsinspektionen om samråd och          
           ledningsprocesser
13.00 Utrymme för departement och regeringskansliet
13.10 Frågestund
13.30 Panel och reflektioner
14.30 Avslutning, fika