Hearingen har kommit till tack vare det påverkansarbete som görs kring den 400 kV kraftledningen som planeras genom Kalmar, Kronobergs och Blekinge län. LRF, Södra, berörda kommuner och olika nätverk har varit drivande i arbetet, liksom flera politiker och hearingen hölls av Monica Haider (S) och Anders Åkesson (C).  

-        Det blev ett jättebra möte, säger Lars-Ove Johansson, ordförande i LRF Sydost, som var med på hearingen. Jag känner att vi har fått bollen i rullning och det var bra att många viktiga aktörer var med.

Bland åhörarna fanns förutom riksdagspolitiker, Energimarknadsinspektionen, Eon, ABB och Svenska Kraftnät med flera. Och en oväntad effekt var att hearingen gav aktörerna möjlighet till nätverksbyggande under pauserna.

-        De har kanske inte pratat så mycket med varandra, som de borde ha gjort tidigare, säger Lars-Ove. Men det tycks finnas ett intresse för att fortsätta dialogen och det är verkligen positivt för de är alla berörda i processen på olika sätt.

Även markägare och nätverk från öst- och västkusten hade åkt upp till Stockholm.

-        Det visar vilket motstånd, engagemang och intresse den här frågan väcker, säger han. Nu hoppas vi att politikerna i högre grad tar upp det här på agendan, men det är viktig att vi också fortsätter med påverkansarbetet.

Förutom marksnål teknik var också frågan om ersättning till markägare uppe under hearingen.

-        Glädjande nog tycks det finnas ett intresse för att hitta lösningar även över partigränserna, säger han. Så nu väntar vi på bra förslag.