Hela Sverige-satsningen innehåller fyra delar:

-        Service och goda levnadsvillkor i hela landet

-        Gröna jobb i hela landet

-        Företagande och utbildning i hela landet

-        Infrastruktur – bättre vägar och kollektivtrafik i hela landet

Lars-Ove Johansson, regionordförande på LRF Sydost ser positivt på beskedet och menar att det är bra att man inte bara tänker stad utan även landsbygd.

- Det är bra att man väljer att satsa på landsbygden på det här sättet, det är ett steg i rätt riktning, säger han. Men det fodrar ännu mer resurser för att man till exempel ska kunna hålla en god standard på vägarna på lång sikt och det är också viktigt att pengarna inte bara går till Norrland. Vi har behov även här i södra Sverige när det gäller service, vägnät och annat.

Du kan läsa mer om Hela Sverige-satsningen här.