LRF är en av de aktörer som in i det sista har arbetat hårt med att försöka påverka de parlamentariker som tidigare har röstat för avverkningstak. En intensiv twitterkamanj som har lyft fram svenska skogsägare och ett hållbart skogsbruk, har varit ett av verktygen för att visa på fördelarna med att inte införa avverkningstak. 

Förslaget bottnade i en tanke om upptag och utsläpp av klimatgaser från markanvändning och grundade sig på nivåer som var 30 år gamla. Men skogsbruk ser olika ut beroende på var i Europa man befinner sig. I Sverige tar skogarna upp 83 procent av landets CO2-utsläpp. Dessutom avverkar vi bara 75 procent av tillväxten, vilket innebär att vi får mer skog för varje år.  

Om Sveriges skogsbruk skulle drabbas av begränsningar som gäller nivån om hur mycket som får avverkas, och dessa begränsningar dessutom baseras på siffror som är flera decennier gamla, riskerar man att lägga en hämsko över den enda bransch vars aktivitet direkt gynnar klimatet.

Lars-Ove Johansson, ordförande i LRF Sydost är glad över beslutet som innebär att man kan fortsätta utveckla skogsbruket.

- Slaget är inte över och vi måste fortsätta bevaka frågan, men vi har vunnit en mycket viktig delseger, säger han. Om vi hade fått avverkningstak hade det inneburit direkt negativa effekter på miljön här i Sverige där vi redan har ett hållbart skogsbruk, så det är av stor vikt att fler förstår vilken viktig roll skogen spelar när det gäller klimatomställningen och vilka möjligheter den rymmer.