Lantbrukarnas riksförbund (LRF) är en medlems- och intresseorganisation för det gröna näringslivet. Region Sydost har 16 000 medlemmar i Kalmar, Kronberg och Blekinge län och Lars-Ove Johansson har varit regionordförande sedan 2010. Han har suttit i regionstyrelsen sedan 1998, varav de första två åren som suppleant.

 -Jag har haft ett av de roligaste förtroendeuppdrag man kan få, men nu är det dags att lämna över till yngre krafter, säger Lars-Ove.

Håkan Lundgren, vice ordförande i LRF Sydosts regionstyrelse har arbetat sida vid sida med Lars-Ove under många år och det är ett samarbete han värderar högt.

- Det har varit händelserika år och Lars-Ove har lagt ner ett otroligt stort arbete för LRF, säger Håkan. Som ordförande har han alltid strävat efter att göra det bästa av situationen utifrån rådande förutsättningar och han har varit lyhörd, strävat efter att vara tillgänglig och möta många medlemmar. 

Stort engagemang under många år

Tillsammans med en av sina söner driver Lars-Ove ett företag med inriktning på nötköttsproduktion och växtodling strax utanför Lagan i Ljungby kommun. Det var också där Lars-Ove först engagerad sig i LRF, som ledamot i styrelsen för lokalavdelningen Berga 1992. Under perioden 2003 - 2009 var han ordförande i lokalavdelningen och engagerad i LRFs kommungrupp i Ljungby kommun, innan han tog steget till ordförandeposten på regionnivå.

 - Jag har varit aktiv i LRF väldigt länge och det viktiga påverkansarbetet som vi gör för och med våra medlemmar är ett ständigt pågående arbete, säger han. Vi står inför stora utmaningar även i framtiden, bland annat för att bevaka och arbeta med frågor som rör produktion och ägande- och brukanderätt i både jord- och skog. Jag har tillsammans med styrelse och personal under de här åren tagit ytterligare steg på vägen mot att skapa medlemsnytta och skjuta fram positionerna i våra frågor, nu önskar jag att min efterträdare fortsätter med dessa frågor och önskar en ny ordförande lycka till.

Valberedningen inleder nu arbetet med att ta fram förslag på ny ordförande till regionstämman som äger rum i mars 2018.