Stora delar av kopparnätet ska över tid stängas ner i hela regionen och Västervik är den första kommun där detta redan har skett. Den konkreta konsekvensen av en nedmontering är att den fasta telefonen och internetuppkoppling via denna kanal slutar fungera. Det påverkar naturligtvis både boende och företag. Hur kan man hantera detta för att få så lite störning som möjligt?  

Din teleoperatör är skyldig att ta fram en fungerande lösning till dig innan kopparnätet stängs ner. Enligt lagen har du rätt till en fungerande hemtelefon och internetuppkoppling på 1 Mb/s, men det kan medföra extra kostnader och ditt behov kan också vara större än vad 1 Mb/s förmår täcka. I praktiken är 1 Mb/s långt ifrån tillräckligt för de flesta. Regeringen har dock aviserat en möjlig höjning av denna lägstanivå i sin höstbudget, vad det kommer att innebära i hastighet är ännu oklart, men det är ändå en delseger för LRFs arbete.

Två perspektiv på nedmontering
Två av dem som redan har berörts av nedmonteringen och har mycket olika upplevelser av hur det påverkar dem, är familjen Friberg och lantbrukaren Thomas Hellner.

Familjen Friberg har fyra barn och bor i Grönhult utanför Västervik. Sedan i maj har de fått klara sig med en mobil uppkoppling där hastigheten pendlar mellan 1-10 Mb/s, men det räcker helt enkelt inte till en familj på sex personer, där alla är aktiva på nätet.

- Att se på TV över nätet är inte att tänka på, det buffrar och hackar för mycket. Själv läser jag en universitetskurs på distans, men jag kan inte följa seminarier hemifrån utan måste sitta på jobbet. Jag missar mycket, liksom dottern som läser på gymnasiet, säger Ann Friberg, mamma i familjen.

Thomas Hellner är mjölkproducent med tre robotar i Edsbruk i norra Västerviks kommun och han har mest goda erfarenheter av nedläggningen av kopparnätet.

- Våra tre mjölkrobotar fungerar lika bra med det mobila nätet, mycket tack vara att vi ligger nära masterna och kommer upp i 20 Mb/s, säger han. Vi var inte så oroliga inför den här förändringen, eftersom De Laval hade lovat att det skulle fungera. Jag var mer bekymrad över hur det skulle gå med alla surfande sommargäster i området, men det blev inget stort problem även om det går trögare att vara på nätet.

LRF Sydost jobbar för en smidig övergång
Arbetet med nedläggningen är pågående och i Sydost jobbar LRF med frågan på flera fronter. Vi har kontakt med länens bredbandskoordinatorer och har träffat Telia för att påtala behovet av bättre information och kommunikation i de aktuella områdena. Debattartiklar och direkta brev till Post- och Telestyrelsen och IT-ministern är andra sätt att påverka och information till medlemmar om vad man bör tänka på vid tecknande av markavtal finns på vår hemsida.

- Vi jobbar för att lägsta garanterande hastighet bör vara 30 Mb/s. 1 Mb/s är alldeles för lågt för att företag och boende ska kunna utvecklas och vara delaktiga i samhället. Dessutom finns jag tillgänglig för dem som har frågor om telefoni och internet i samband med den här omläggningen, säger Sven Bergman, ansvarig för fiber och telefoni på LRF Sydost.

Du kan även hitta mer information om nedmontering av kopparnätet och arbetet som görs här.