Många skogsägare har upplevt publiceringen av uppgifterna som en kränkning av den personliga integriteten och den svenska skogsägarrörelsen har genom Södra stöttat en skogsägare att driva ett principmål i frågan. Domen som nu har presenterats visar att Skogsstyrelsen inte har följt personuppgiftslagen och skogsägaren får rätt. 

- Det är ett glädjande besked först och främst för Sveriges skogsägare men också för övriga medborgare och företagare. Domen visar att myndigheter inte kan publicera personuppgifter hur som helst utan medgivande. Skogsstyrelsens agerande har försämrat förtroendet för myndigheten, säger Sven Erik Hammar ordförande i LRF Skogsägarna. Avverkningsanmälningar är liksom många andra personuppgifter en allmän handling men ska därmed inte automatiskt publiceras. Offentlighetsprincipen är i första hand till för kontroll av myndigheter, inte av enskilda människor och företag.

Lars-Ove Johansson, regionordförande i LRF Sydost håller med och ser med lättand och glädje på beskedet. 

- Det är positivt att våra påtryckningar har gett resultat och nu förväntar vi oss att Skogsstyrelsen genast slutar med all sådan publicering, säger han.