Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister i regeringen har svarat på LRF Sydosts öppna brev kring nedmontering av kopparnätet och här kan du läsa hans svar.

- Det är positivt att regerinen föreslår en höjning av sot-nivån (funktionellt tillträde till Internet) från 1 Mb/s till 10 Mb/s, säger Malin Engdahl, regionchef i LRF Sydost. För att bo och verka runt om i regionen är tillförlitlig infrastruktur en nödvändighet och 1 Mb/s är alldeles för lågt. 

Här kan du även läsa LRF Sydosts brev till regeringen.