Ökande urbanisering  är ett växande problem för de gröna näringarna genom det kunskapstapp som därigenom också sker. Förståelsen för och kunskapen om hur till exempel öppna landskap skapas genom betande mular, hur vi producerar mat och hur kretsloppen ser ut, minskar. Bonde i stan är ett sätt att skapa möten mellan människor liten som stor, bjuda på upplevelser och svara på frågor för att därigenom öka förståelsen. 

Träffa oss på Larmtorget och Stortorget i Kalmar den 6 - 7 oktober. 

Bakom arrangemanget står förutom LRF Sydost även Hushållningssällskapet, Kalmar city och Kalmar kommun.