Christer Johanssons gård Södergård ligger i Össlöv utanför Ljungby i Kronobergs län, vackert inramad av sensommarens grönska. Jag parkerar bilen på gårdsplanen mellan boningshus, lösdrift och maskinhall. Det är först när jag ser mig omkring lite noggrannare som jag upptäcker betongplattorna och högarna med sten, det enda tecknet på att en ladugård en gång stod här.

Det värsta som kan hända
Christer Johansson, eller Christer på bäcken som han kallas här i trakten, är tredje generationen på Södergård och ett av fyra syskon. Det var aldrig tal om annat än att Christer, som alltid varit väldigt intresserad av jordbruk, skulle driva gården vidare, men efter bara ett par år fick han en stor motgång. Det var den 30 januari 2017. Han vaknade klockan fyra på natten. Där ute stod ladugården i lågor.    

- De är bara tre kilometer till räddningstjänsten och de var snabb på plats, men det fanns ingen möjlighet att rädda djuren, berättar Christer och fortsätter. De dog av röken, så vi tror inte att de behövde lida och i den stunden, när det inte fanns något vi kunde göra, var det de viktigaste. 

Vad som hände kommer de aldrig att få svar på, för någon orsak till branden gick inte heller att hitta. Redan senare samma dag kom en kontakt från försäkringsbolaget och en tjänsteman från kommunens miljökontor ut. Med tydlig information och hjälp kunde upprensningen sätta igång snabbt och efter en vecka var det klart. Men hur laddar man om från en sådan katastrof och börjar tänka framtid?

Nya framtidsplaner
- Jag har alltid trivts med livet på en gård. Jag tycker det är oerhört givande och det är inte något jag vill ge upp, så för mig föll det sig ganska naturligt att börja tänka på att bygga nytt.   

Den gamla ladugården hade anor från 1860-talet och plats för ett 30-tal uppbundna kor. Eftersom den nya ladugården kommer att inkludera ett 80-tal kor och en robot räcker inte den befintliga platsen till och den nya byggnaden, som ska få byggstart i oktober kommer att placeras på åkern bakom maskinhallen. Om allt går väl invigs den i mars månad nästa år. Men innan dess är det mycket som ska göras.

- Jag håller på och nyodlar mark, eftersom det jag har inte riktig räcker till när jag nu fördubblar antalet djur, berättar Christer.

Ett par stenkast längre bort går en skotare för högtryck och tar ner skog, där det i framtiden ska odlas vall. Men det har inte varit helt enkelt.

- Jag måste spara en del träd som har höga naturvärden och det är inget jag egentligen motsätter mig, förklarar Christer. Men däremot anser jag att om jag har köpt marken och samhället sedan vill att jag ska spara träd, då bör samhället också ersätta mig för det. 

LRF viktig part i äganderätt
De finns de som råkar mycket värre ut än vad Christer har gjort när det gäller begränsningar i brukande och han anser att det är viktigt att man kan bedriva ett rationellt jordbruk. Där är LRF en viktig part.

- Det kan vara svårt att stå själv mot myndigheter, men om stora organisationer som LRF trycker på i en fråga, kan det göra skillnad. För mig som aktiv lantbrukare är de väldigt viktigt att LRF driver på i de frågor som påverkar mitt företag och min vardag och där tycker jag många gånger att de gör ett bra jobb.

Christer själv lägger allt sitt engagemang i det egna företaget och mycket av den information han får om LRF kommer genom medlemstidningen och utskick och där ser han en utmaning.

- Många vet inte hur många frågor LRF jobbar med och vad de faktiskt uppnår och då är det lätt att gnälla och säga att LRF inte gör något, så där tror jag att LRF måste jobba ännu hårdare för att visa vad de gör och vilka framgångar de har del i.

När jag en stund senare lämnar Södergård bakom mig är det i förvisning om att det nya ladugårdstaket snart kommer att sticka upp över maskinhallen. Jag får också med mig några tankar om hur vi bäst når ut till er medlemmar, något vi ständig brottas med.