Lena Stävmo är utvecklingsstrateg inom regional tillväxt vid Länsstyrelsen i Blekinge och projektledare för länets livsmedelsstrategi.

Livsmedelsstrategin för Blekinge är nu ute på remiss, vad kan du berätta om det bakomliggande arbetet?

- Vi har arbetat med strategin i ungefär ett år nu och mycket av tiden har lagts på att skapa mötesplatser för att få in tankar och funderingar från företagare och andra aktörer inom de berörda näringarna.  Vi har bland annat genomfört fyra öppna workshops: Allmänt om mat och livsmedelsstrategin i Blekinge, Kompetens och kunskap, Hållbar produktion och konsumtion samt Upphandling och inköp. Utöver det har mer än 20 fokusmöten genomförts med utvalda näringsgrupper och engagemanget vi har mött från deltagarna har varit stort. Det är av stor vikt att frågorna har kunnat belysas ur många olika perspektiv.

Vad ligger fokus på i den föreslagna modellen?

- Det är en mat- och livsmedelsstrategi. Det innebär att vi fokuserar på både produktion av livsmedel och på den färdiga måltiden. Strategin får därmed mer bredd och tar till exempel även in besöksnäringen.

Strategin prioriterar regional tillväxt och utveckling med fokus på de företag som arbetar inom näringen och hur vi genom olika åtgärder kan stötta dem att växa. Det finns fem mål inom strategin och dessa är: öka kunskapen om Blekinges livsmedelsproduktion, förädla mer livsmedel i Blekinge, utöka hållbar produktion så att fler arbetstillfällen och regional tillväxt skapas, lyfta maten som en del i upplevelsen vid besök i Blekinge samt långsiktig hållbarhet med utgångspunkt i agenda 2030.

När kan det bli verkstad av strategin?

- Vi förväntar oss att strategin blir klubbad i januari 2018 och att arbetet kan sätta igång med full fart några månader senare. De olika åtgärderna ska få ägare och det finns också planer för att göra större, gemensamma projekt inom vissa utvecklingsområden tillsammans med Kalmar och Kronobergs län.

Blekinge har 1,6 procent av Sveriges befolkning, men bidrar med 2,5 procent av all mat som produceras i landet, så länet har alla förutsättningar att göra något riktigt bra genom strategin.