Skogen är ett intresse som har funnits med sedan barnsben i en familj där skogen alltid har haft en viktig roll. Efter en utbildning till skogstekniker och ett arbete där han möter både markägare och myndigheter, har intresset växt till frågor som rör mer än brukande som till exempel äganderätt, regelförenklingar och intrång. Ett intresse som har kanaliserats genom engagemang inom LRF via Högsbys kommungrupp och även politiskt inom Moderaterna; han sitter med i förbundsstyrelsen i Kalmar län och kommunfullmäktige i Högsby kommun.

- Jag engagerar mig för en fråga och det är skogen, men genom att vara med i olika sammanhang och sitta på olika stolar får jag ta del av fler nätverk, nya möten och möjligheter, säger Carl-Wiktor. Jag möter olika perspektiv och får input från både markägare och myndigheter. Det gör att det blir lättare att hitta vägar in, starta diskussioner och att påverka. På sikt tror jag att det leder till förändring.

Skogen behöver få ta mer plats
Ett konkret exempel på förändring är att Moderaternas valprogram i Kalmar län numera har en mycket starkare koppling till det gröna näringslivet i länet. Ett direkt resultat av påverkansarbete och uppbackning från LRF. Samtidigt tycker han att LRF kunde göra mycket mer när det gäller skog.

- På jordbrukssidan finns erfarenhet och där händer det saker inom LRF, men skogsfrågorna ligger fortfarande i skymundan och de behöver profileras tydligare.

Kunskapsglappet behöver minskas
Han menar att kunskapen hos allmänheten behöver bli bättre. Det är till exempel viktigt att LRF fortsätter att lyfta fram vad bonden och skogsbrukaren gör, hur brukande påverkar och formar landskapet, men även vilka fördelar de bidrar till. Det är till exempel inte särskilt välkänt att skogen är Sveriges största exportvara och en viktig del i samhällsekonomin och hur många vet vilken viktig roll växande skog har för klimatet?

Diskussionen kring skog behöver utvecklas
Det finns naturligtvis många utmaningar inom skogen idag, men debatten kring dem behöver nyanseras, då många intresseorganisationer är snabba när det gäller att använda ord som till exempel katastrof. Genom att istället lyfta fram utmaningarna som utvecklingsområden och fokusera mer på hur skogsbruket redan aktivt arbetar med förbättringar, kan tonen i media och samhället i stort svänga mot att bli mer nyfiken och intresserad av att förstå helheten.

- Skogsbruket har länge arbetat efter principen ”frihet under ansvar” och med ett stort privat ägande blir ansvaret personligt. Det har visat sig att det är ett vinnande koncept både ekonomiskt, socialt och miljömässigt och det behöver vi berätta, säger Carl.Wiktor.

Samarbeten en väg till framgång
Enligt honom skulle det heller inte skada om organisationen blev bättre på att nyttja de möjligheter till samarbeten som finns med fler och generellt blev mer snabbfotad när det gäller att plocka upp frågor som till exempel dyker upp i media.

- Vi på landsbygden är många gånger i minoritet, men LRF är en samlande kraft och det är en stor styrka att vi är många som står enade bakom en viktig fråga, inte minst när det gäller politiska frågor som rör jord och skog, avslutar Carl-Wiktor.

Engagemanget hos Carl-Wiktor går inte att ta miste på, tänker jag och innan jag sätter mig i bilen och kör vidare den förmiddagen har vårt samtal hunnit beröra många av de ämnen där förändring behöver ske.