Jordbruksverkets hemsida kan du se preliminära datum för när de planerar att börja betala ut jordbrukarstöd. Planen gäller för utbetalningar av stöd som lantbrukare söker 2017. Planen anger när Jordbruksverket börjar göra utbetalningarna för olika stöd och ersättningar. Därefter gör de utbetalningarna löpande.

Om du exempelvis får en kontroll på din gård som visar att det finns avvikelser mellan det du angett i din ansökan och verkligheten kan det leda till att du får din utbetalning senare än vad som står i planen.